Soạn tin: DK HD DDMM gửi 2299

 SOẠN: DK HD <DDMM> GỬI 2299

Ví dụ bạn sinh ngày 10 tháng 12 thì bạn soạn tin: DK HD 1012 gửi 2299 

Giới thiệu:
 
Những quẻ bói vui nhưng rất linh nghiệm theo từng ngày cho từng cung sẽ được gửi đến cho khách hàng với giá 1000
 
VND/ngày.
 
Sử dụng dịch vụ: 
 
Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:
 
DK HD <ddmm> gửi 2299 
 
Hủy đăng ký, soạn: HUY HD <ddmm> gửi 2299
 
Điện thoại hỗ trợ: 789
 
Giá cước: 1.000 VNĐ/ ngày.