Soạn tin: DK LICH gửi 2299

 Soạn DK LICH gửi 2299

Sử dụng dịch vụ: 

 
Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:

DK LICH gửi 2299

Hủy đăng ký, Soạn: HUY LICH gửi 2299

Điện thoại hỗ trợ: 789
 
Giá cước: 1.000 VNĐ/ ngày.