Soạn tin: DK TKMB gửi 2299

 Sử dụng dịch vụ: 

Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:

DK TKMB gửi 2299

Hủy đăng ký soạn:

HUY TKMB gửi 2299

Điện thoại hỗ trợ: 789

Giá cước: 2.000 đồng /ngày.