Soạn tin: DK CL gửi 2299

 Giới thiệu:

 

Kho tàng các chuyện lạ trên khắp thế giới sẽ được cập nhật cho khách hàng ngày với giá 1000 đồng/ngày.

Sử dụng dịch vụ: 

Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:

DK CL gửi 2299 

Hủy đăng ký, soạn : 

HUY CL gửi 2299

Điện thoại hỗ trợ: 789

Giá cước: 1.000 VNĐ/ ngày.