Soạn tin: DK THUOC gửi 2299

  Sử dụng dịch vụ: 

Nhập số điện thoại để đăng ký, hoặc soạn tin:

DK THUOC gửi 2299

Hủy đăng ký soạn:

HUY THUOC gửi 2299

Điện thoại hỗ trợ: 789

Giá cước: 1.000 đồng /ngày.